Visa, hộ chiếu

Thủ tục xin visa du lịch Mỹ

HỒ SƠ BẮT BUỘC PHẢI NỘP KHI ĐI PHỎNG VẤN

Áp dụng cho tất cả đương đơn

LOẠI HỒ SƠ NGUỒN
1 Phiếu hẹn phỏng vấn Công ty DL cung cấp
2 Form xác nhận thông tin xin visa Công ty DL cung cấp
3 Hộ chiếu bản chính Khách hàng
4 01 ảnh 5 X 5cm Khách hàng

NHỮNG HỒ SƠ ĐẠI SỨ QUÁN CÓ THỂ YÊU CẦU XEM KHI PHỎNG VẤN

Áp dụng cho tất cả đương đơn

LOẠI HỒ SƠ NGUỒN
1 Hộ khẩu Khách hàng
2 CMND (hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh) Khách hàng
3 Khai sinh con (nếu có) Khách hàng
4 Giấy đăng ký kết hôn (nếu có) Khách hàng
5 Sổ tiết kiệm, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng...  Khách hàng
6 Giấy tờ sở hữu nhà đất, cho thuê nhà (nếu có) Khách hàng

7

Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác như: xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu (nếu có) Khách hàng

Áp dụng cho đương đơn là chủ doanh nghiệp

LOẠI HỒ SƠ NGUỒN
1 Giấy phép đăng ký kinh doanh Khách hàng
2 Quyết toán thuế năm gần nhất Khách hàng
3 Hợp đồng mua bán kinh doanh liên quan (nếu có) Khách hàng
4 Hợp đồng XNK nếu đã từng XNK hàng hóa Khách hàng
5 Hồ sơ giới thiệu công ty Khách hàng
6 Hồ sơ các dự án sắp thực hiện (nếu có) Khách hàng
7 Danh thiếp Khách hàng

Áp dụng cho đương đơn làm việc theo hợp đồng

LOẠI HỒ SƠ NGUỒN
1 Hợp đồng lao động Khách hàng
2 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Khách hàng
3 Xác nhận mức lương Khách hàng
4 Quyết định cử đi công tác, du lịch Khách hàng
5 Nếu được đơn vị khác thanh toán thì phải có thư mời và lý do thanh toán của đơn vị mời. Khách hàng

Áp dụng cho đương đơn là nhân viên nhà nước

LOẠI HỒ SƠ NGUỒN
1 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Khách hàng
2 Danh thiếp Khách hàng
3 Quyết định cử đi công tác, du lịch Khách hàng
4 Công hàm do sở ngoại vụ cấp nếu sử dụng hộ chiếu ngoại giao Khách hàng

GHI CHÚ: Tất cả các giấy tờ phải là bản gốc,Viên chức lãnh sự xem rồi trả lại ngay lúc phỏng vấn.